Er du blevet ramt af skybrud? Anmeld din skade her.

Dækker rejseforsikringen alle i min familie?

Vi dækker som hovedregel alle i din husstand. Det betyder ikke noget, hvem der rejser sammen eller betaler for rejsen.

Med ’husstand’ mener vi som dig selv og de af dine familiemedlemmer (fx ægtefælle/samlever, børn, plejebørn, børnebørn, forældre og bedsteforældre), som er tilmeldt samme folkeregisteradresse som dig.

 

Delebørn

Delebørn, der bor et andet sted, er dækket, hvis de skal rejse sammen med dig eller en fra din husstand. De er dækket, indtil de fylder 18 år. Herefter har de brug for deres egen rejseforsikring.

 

Børn, der er flyttet hjemmefra

Børn, der er flyttet hjemmefra, er dækket af din rejseforsikring, frem til de fylder 18 år – men kun, hvis de ikke er gift eller bor sammen med en kæreste eller selv har hjemmeboende børn. I så fald skal de have deres egen rejseforsikring.

 

Søskende og andre familiemedlemmer

Skal du rejse med dine søskende, forældre eller andre familiemedlemmer, du ikke bor sammen med, skal I have hver jeres rejseforsikring.

 

Børnebørn

Skal du rejse med dine børnebørn, er de ikke dækket af din forsikring, medmindre de bor og er tilmeldt folkeregistret hos dig.