Sådan behandler Coop Forsikringer fra Topdanmark personoplysninger

I Coop Forsikringer fra Topdanmark ønsker vi, at vores kunder altid har tillid til os. Når du udleverer personlige oplysninger til os, ved vi, at det er vores ansvar at beskytte dem. Vi har derfor IT-systemer, processer og kontroller, som sikrer, at vi overholder persondataforordningen og databeskyttelsesloven, og at dine oplysninger bliver behandlet og opbevaret på en måde, der respekterer din ret til privatliv.

Coop Forsikringer fra Topdanmark sælger ikke dine oplysninger.

 

Hvilke oplysninger indsamler vi?

Vi indsamler kun oplysninger, som er nødvendige for os, og vi behandler altid personoplysninger efter gældende lov og vejledninger. Hvilke oplysninger der er nødvendige, afhænger af, hvilket formål oplysningerne skal bruges til. I Coop Forsikringer fra Topdanmark behandler vi følgende typer af personoplysninger:

 • Kontakt- og identifikationsoplysninger
 • CPR-nummer
 • Police- og indtegningsoplysninger
 • Skadeoplysninger
 • Betalingsoplysninger
 • Helbredsoplysninger
 • Indtægt og formueforhold
 • Fagforening
 • Oplysninger om strafbare forhold
 • Efterforskningsundersøgelser
 • Driftsdata fra IOT-løsninger – fx gyllesensorer eller vandskade-sensorer

Vi registrerer kun oplysninger om personer, hvis det er nødvendigt. I forbindelse med behandling af din forsikring, skade eller køb af aktie kan det være nødvendigt at indsamle oplysninger om følgende personer:

 • Forsikringstagere og forsikrede
 • Begunstigede
 • Pårørende
 • Skadelidte
 • Modparter
 • Værger
 • Panthavere
 • Rådgivere (bank, advokat, revisor)
 • Behandlere (læge, psykolog, fysioterapeut mv.)
 • Aktionærer
 • Reelle ejere

 

Hvor og hvordan indsamler vi oplysningerne?

Vi indsamler oplysninger både hos dig og fra tredjeparter som eksempelvis dit tidligere forsikringsselskab, din læge og Coop Forsikringer fra Topdanmarks samarbejdspartnere (Coop, Varelotteriet, gyllesensorleverandører og Leakbot m.fl.).

Vi indsamler oplysninger om dig fx via cookies, telefonisk kontakt eller chat med dig. Vi får også oplysninger, hvis du benytter sociale medier som Facebook, hvor du følger os, aktivt skriver kommentarer eller på anden måde kommunikerer med os. Deltager du i undersøgelser, eller svarer du på spørgeskemaer, indsamler vi også oplysninger om dine svar.

Vi indsamler også oplysninger hos offentlige og private registre som CPR-registret, CVR-registret, fagforeninger, Motorregistret, BBR, DFIM,  kreditoplysningsbureauer og telefonbogsoplysninger.

Facebook 

Når du bruger Facebook, installerer Facebook en cookie på din computer, telefon eller tablet, der indsamler oplysninger om dig. Oplysningerne indsamles fx, hvis du deler et opslag, skriver kommentarer til et opslag eller liker et opslag.

Både Facebook og Coop Forsikringer fra Topdanmark er ansvarlige for denne dataindsamling. 
Facebook er dataansvarlig, når dine personoplysninger anvendes til markedsføring og reklamer på Facebook.

Coop Forsikringer fra Topdanmark er dataansvarlig, når vi modtager statistikker om Facebook-brugere, som vi anvender til at tilpasse vores markedsføring. 
Du kan se Facebooks politik for behandling af personoplysninger her: https://www.facebook.com/policy.php

 

Formål med behandling af dine oplysninger

Vi bruger dine oplysninger til at behandle dine forsikringer og skader, give dig rådgivning og til at holde dig orienteret om de produkter, vi og vores samarbejdspartnere tilbyder inden for forsikring og bank. Vi bruger også oplysningerne til at behandle klager og retssager samt til at lave undersøgelser og analyser, så vi hele tiden kan forbedre vores rådgivning, service og tekniske løsninger. Har du en IOT-løsning, så bruger vi oplysningerne til at vurdere, om oplysningerne kan bruges til at forebygge skader.

De oplysninger, vi henter fra offentlige og private registre, bruger vi til at:

 • Opdatere adresseoplysninger
 • Sikre, at du er berettiget til rabat via medlemskab i fx fagforening
 • Hente oplysninger om din ejendom eller dit køretøj
 • Kontrollere, at du ikke er registreret i et kreditoplysningsbureau
 • Kontrollere rigtigheden af modtagne oplysninger

Er du aktionær, så er formålet med at behandle dine oplysninger at opdatere aktiebogen og håndtere dine handler.

Optagelse af telefonsamtaler

Når du ringer til os, beder vi nogle gange om lov til at optage samtalen for løbende at kunne kvalitetssikre og forbedre vores service og produkter. Det gør vi ved at evaluere samtaler ved at lytte til dem og analysere dem ud fra en automatiseret transskription.
 
Vi optager samtalen og behandler den efterfølgende med dit samtykke, som du afgiver i telefonmenuen, jf. databeskyttelsesforordningens art. 6, stk. 1, litra a (samtykke). 

Du kan altid trække dit samtykke tilbage. Det gør du ved at skrive til persondata@coopforsikringer.dk. Her kan du også anmode om sletning og gøre indsigelse mod Topdanmarks behandling af dine personoplysninger.

En begrænset kreds af vores medarbejdere har adgang til optagelserne. Vi sletter eller anonymiserer optagelser efter 6 måneder og transskriptioner efter 18 måneder.
 
Optagelsen af din samtale kan også blive brugt til dokumentation, hvis du ønsker det. Hvis din samtale inden for de 6 måneder indgår i en konkret klagesag, tvist eller anden form for sagsbehandling, herunder udlevering til indsigt eller begrænsning, kan optagelsen opbevares så længe, det er nødvendigt for at løse den pågældende sag i henhold til forældelseslovens regler.

Vi gemmer vores chatsamtaler

Benytter du vores chat på hjemmesiden ved indtegning-, skades- eller policespørgsmål, behandler vi de oplysninger, som du indtaster. Hvis du chatter med os uden at være logget ind, bliver eventuelle personoplysninger i chatten anonymiseret efter 1 time, så chatsamtalen ikke længere kan henføres til dig. Hvis du chatter med os efter, at du er logget ind på hjemmesiden, kan vi gemme chatten på din sag. Chatsamtalerne bruges til at forbedre brugeroplevelsen og præcisere chatbottens svar.

Vi gemmer oplysninger om din brug af hjemmesiden

Når du logger ind på Min side på Coopforsikringer.dk, kan vi selvfølgelig identificere dig, men oplysningerne om din brug af hjemmesiden vil blive behandlet fortroligt på samme måde som alle andre kundeoplysninger.

Når du bruger vores hjemmeside, benytter vi cookies til at gemme oplysninger om din brug af siderne. Dem bruger vi både til at gøre det nemmere for dig at bruge vores hjemmeside og til at forbedre siden.

Læs mere om cookies

Juridisk grundlag for Coop Forsikringer fra Topdanmarks behandling af dine oplysninger 

Det juridiske grundlag for Coop Forsikringer fra Topdanmarks behandling af dine oplysninger er den finansielle lovgivning (lov om finansiel virksomhed mv.) og anden relevant lovgivning, herunder:

 • Hvidvaskloven
 • Skattekontrolloven
 • Bogføringsloven
 • Kreditaftaleloven
 • Betalingsloven 
 • Databeskyttelsesloven mv.

Coop Forsikringer fra Topdanmark behandler også dine oplysninger, hvis det er nødvendigt som følge af en aftale, du har indgået eller overvejer at indgå med os, eller hvis du har givet samtykke jf. databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, litra a og b, eller hvis en af de andre behandlingsregler i databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1, og artikel 9 finder anvendelse. Vi behandler kun personoplysninger, som er tilstrækkelige, relevante og begrænset til, hvad der er nødvendigt i forhold til de formål, hvorved de behandles.

Coop Forsikringer fra Topdanmark behandler desuden dine oplysninger, når det er nødvendigt for at forfølge en legitim interesse. Det kan fx være til at forebygge misbrug og tab, til at styrke vores IT-sikkerhed og til direkte markedsføring.

 

Kategorier af modtagere

Som finansiel virksomhed er vi underlagt en skærpet tavshedspligt i lov om finansiel virksomhed. Vi behandler derfor dine oplysninger fortroligt, og vi videregiver kun dine oplysninger til andre, hvis du har givet samtykke, eller hvis vi har en berettiget interesse efter lovgivningen.

Coop Forsikringer fra Topdanmark videregiver oplysninger til følgende modtagere:

 • Personer relateret til en forsikring eller pension, fx forsikringstagere, pårørende, skadelidte, begunstigede og modparter
 • Andre forsikringsselskaber
 • Panthavere
 • Offentlige myndigheder (politiet, SKAT, kommuner m.fl.)
 • Reparatører, fx håndværkere
 • Advokater
 • Banker
 • Læger og andre behandlere
 • Samarbejdspartnere
 • Databehandlere

 

Prissætning og brug af data i Coop Forsikringer fra Topdanmark

Hvordan bestemmer Coop Forsikringer fra Topdanmark prisen på mine forsikringer

Som udgangspunkt har dine forsikringer en pris, der svarer til den risiko, vi som selskab løber for at betale dine eventuelle skader.

Når vi forholder os til din risiko, så vurderer vi både, hvor stor sandsynligheden er for, at du får en skade samt størrelsen på skaden, hvis den indtræffer.

Hvis du f.eks. bor i et kvarter, hvor risikoen for indbrud er lille, tilbyder vi dig en lavere pris på din forsikring, end hvis du boede i et kvarter med mange indbrud. Men hvis du ejer mange værdifulde genstande, vil din pris i begge tilfælde blive højere, da tyvene ved indbrud vil stjæle mere. Tilsvarende vil kunder, der bor i store huse, skulle betale mere for en brandforsikring end kunder, der bor i små huse. Det skyldes, at hvis uheldet er ude, og huset brænder ned, koster det mere at genopføre et stort hus end et lille hus.

Inden vi indgår en forsikringsaftale med dig, vil du blive stillet en række spørgsmål. Det er dels for at afdække dine behov for forsikring, dels for bedst muligt at vurdere din risiko. På den måde betaler du hverken for meget eller for lidt for din forsikring.

Når vi vurderer din risiko, trækker vi på adskillige års statistik for vores mange kunder. Vi er både interesseret i hvad du vil forsikre (er det din bil eller en specialcykel), hvor og hvordan du bor (lejlighed eller hus) og lidt om din husstand.

De oplysninger, vi bruger til at beregne din pris, kunne for eksempel være:

 • Din adresse
 • Din boligform
 • Alderen på personerne i din husstand
 • Typen af køretøj (bl.a. fabrikat, model, alder)
 • Værdien af dine smykker (eller genstande af guld)
 • Antallet af skader hos Topdanmark eller andre selskaber
 • Om du er registreret som dårlig betaler, f.eks. i RKI
   

Ændringer i pris

Normalt vil prisen på din forsikring hvert år blive reguleret med lønindekset. Det afspejler, at udgifterne til håndværkere stiger hvert år, og at de fleste mennesker med tiden får flere ting.

Men verden forandrer sig konstant, så vi opdaterer hele tiden vores risikovurderinger. Samtidigt er vi i konkurrence med andre selskaber om at tilbyde gode forsikringer til konkurrencedygtige priser. Derfor vurderer vi løbende, om du betaler den rette pris for dine forsikringer. Prisen kan både falde og stige. Hvis prisen stiger mere end lønindekset, vil vi informere dig med mindst 30 dages varsel. Så har du mulighed for at afgøre, om du vil fortsætte din forsikring hos os eller opsige den.

Derudover vil prisen typisk ændre sig, hvis dit forsikringsbehov ændrer sig. Det kan f.eks. være, hvis du køber en ny bil eller flytter bolig.

Hvis du over flere år får flere skader, end hvad der er almindeligt for dit segment, vil vi også opfatte dig som en højere risiko end normalt, og du vil derfor kunne opleve at skulle have en højere selvrisiko eller at skulle betale en højere pris for dine forsikringer. Det sker naturligvis ikke blot, du får en enkelt skade. Vi er her for at hjælpe dig, hvis uheldet er ude.

 

Hvor lang tid gemmer vi dine oplysninger?

Coop Forsikringer fra Topdanmark har pligt til at slette personoplysninger, når de ikke længere er relevante.  Det betyder, at vi løbende sletter oplysninger, når vi ikke længere har et sagligt formål, kan blive mødt med et krav eller har en lovmæssig pligt til at opbevare dem.

Coop Forsikringer fra Topdanmarks sletteregler tager udgangspunkt i forældelseslovens absolutte forældelsesregler og i bogføringslovens opbevaringskrav.

Coop Forsikringer fra Topdanmarks almindelige sletteregler er som følger:

 

Sletteregler

 

Datasikkerhed

Din sikkerhed betyder alt for os. Derfor har vi truffet både tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at passe på de oplysninger, vi modtager. Det betyder, at vi blandt andet har:

 • Arbejdsbetinget adgang til alle lokationer
 • Kryptering af datatransmission og lagring
 • Virusscannere på servere
 • Back up og genetablering på alle servere
 • IT-systemer med adgangsstyring baseret på bruger-ID og personligt password, der skal være på mindst otte tegn
 • VDI, VPN med to-faktor-autentifikation og kryptering i forbindelse med fjernarbejdspladser og andre mobile enheder
 • Procedurer og politikker for behandling og kommunikation af persondata
 • E-learning for alle medarbejdere
 • Medarbejdere, som er certificerede i persondatabeskyttelse

 

Profilering og automatiske afgørelser

I Coop Forsikringer fra Topdanmark bruger vi profilering og datamodellering til at kunne tilbyde dig de rigtige forsikringer, fastsætte priser, afsløre bedrageri og risiko for bedrageri, vurdere sandsynligheden for, at der sker misligholdelse, til at vurdere aktiver og til markedsføringsformål.

Vi arbejder også for at automatisere en del af de afgørelser, som vi træffer.  Det betyder, at det kan være en robot, der beslutter, om en skade er dækket af forsikringen, eller om vi kan give et forsikringstilbud. Hvis en afgørelse bliver truffet automatisk, vil du blive oplyst herom i forbindelse med den konkrete afgørelse. 

I Coop Forsikringer fra Topdanmark har vi vedtaget etiske principper for anvendelse af kunstig intelligens. Du kan læse principperne her: 

Coop Forsikringer fra Topdanmarks principper for brug af kunstig intelligens

 

Sikker e-mail

Stort set alle e-mails til og fra Coop Forsikringer fra Topdanmark er krypteret med TLS (Transport Layer Security), der betyder, at e-mailen er beskyttet under transporten. Vi krypterer for at kunne sende og modtage e-mails, der indeholder blandt andet følsomme personoplysninger. 

Hvis du ønsker at sende e-mails krypteret med certifikat til Coop Forsikringer fra Topdanmark, kan du sende dine e-mails til sikkermail@coopforsikringer.dk . Du skal dog først hente et certifikat på denne web-adresse:

https://service.nemid.nu/dk-da/support/soeg_certifikat/

Læs mere om sikker e-mail her


e-Boks

Du kan også skrive til Coop Forsikringer fra Topdanmark via din e-Boks. Det gør du ved at logge ind på din e-Boks. Herefter skal du gå til ”Skriv ny post” og vælge ”Topdanmark” som modtager. Så vil din besked blive sendt til afdelingen for Coop Forsikringer.

Læs mere om e-Boks’ håndtering af sikker kommunikation her

 

Behandling hos databehandlere

Coop Forsikringer fra Topdanmark kan vælge at benytte databehandlere, herunder udbydere af software, hosting, sikkerhed og opbevaring. Dine personoplysninger kan derfor blive overladt til databehandlere.

Alle databehandlere er underlagt en skriftlig instruks og kontrol, som skal sikre, at dine personoplysninger kun bliver brugt til de specifikke formål, som oplysningerne er indsamlet til.

Coop Forsikringer fra Topdanmark har valgt at overlade nogle behandlinger, herunder IT-teknisk udvikling og support, til lande uden for EU/EØS. Når vi gør det, sikrer vi dine rettigheder ved at anvende EU-kommissionens standardkontrakter eller andet overførselsgrundlag godkendt af EU-kommissionen. Du kan få nærmere oplysninger om de enkelte overførselsgrundlag ved at kontakte os på persondata@coopforsikringer.dk.

Vi har skriftlige aftaler med alle databehandlere, og vi udøver løbende kontrol med, at de efterlever vores instrukser til sikker behandling. Som del af instruksen stiller vi krav om, at disse databehandlere behandler dine oplysninger fortroligt og træffer passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger mod, at dine oplysninger hændeligt eller ulovligt tilintetgøres, fortabes forringes eller kommer til uvedkommendes kendskab, misbruges eller i øvrigt behandles i strid med databeskyttelsesforordningen.

 

Dine rettigheder

Du kan til enhver tid gøre dine rettigheder gældende – dog med visse lovbestemte undtagelser.

 • Du har ret til indsigt i de oplysninger, vi behandler om dig
 • Du har ret til at gøre indsigelse mod indsamling og videre behandling af dine oplysninger, herunder ift. automatiserede individuelle afgørelser 
 • Du kan kræve, at vi korrigerer eller sletter oplysningerne. Vi sletter dog kun dine oplysninger, hvis du ikke længere er kunde hos os – og først, når der ikke længere kan rettes krav mod os som følge af tidligere skader og forsikringer.
 • Du kan få indblik i, hvordan en automatiseret beslutning er truffet, og du har ret til manuel behandling af enhver automatiseret vurdering
 • Du har ret til at få udleveret dine data, som du har givet til os, i et maskinlæsbart format og til at få transmitteret dine data til en anden dataansvarlig (dataportabilitet)
 • Har du afgivet samtykke, kan du altid kontakte os for at høre om omfanget, og du kan også til enhver tid tilbagekalde et afgivet samtykke. Du kan skrive til os på persondata@coopforsikringer.dk. Vi vil herefter ophøre med at behandle dine oplysninger, medmindre vi kan fortsætte behandlingen på et andet grundlag.
 • Du kan få indblik i, hvordan en automatiseret beslutning er truffet, samt effekterne af beslutningen, og du er berettiget til manuel behandling af enhver automatiseret vurdering

 

Mulighed for at klage

Hvis du er utilfreds med Coop Forsikringer fra Topdanmarks behandling af dine oplysninger, kan du klage ved at skrive til os på persondata@coopforsikringer.dk. Du kan også klage til Datatilsynet, Carl Jacobsens Vej 35, 2500 Valby, Tlf. 33 19 32 00 , e-mail dt@datatilsynet.dk, hjemmeside www.datatilsynet.dk.
 


Kontakt Coop Forsikringer fra Topdanmark

Coop Forsikringer fra Topdanmark  ( Topdanmark Forsikring A/S), Borupvang 4, 2750 Ballerup er dataansvarlig.
Hvis du har spørgsmål vedrørende behandlingen af dine personoplysninger, eller ønsker du at udnytte en af dine rettigheder, er du velkommen til at kontakte os på www.coopforsikringer.dk, eller ringe på 44 68 33 11. Du kan også skrive til vores databeskyttelsesrådgiver på persondata@coopforsikringer.dk.