Afbestillingsforsikring – hvem, hvad og hvordan?

Afbestillingsforsikringen dækker de samme personer som din rejseforsikring. Det vil som hovedregel sige alle i din husstand. Det betyder ikke noget, hvem der rejser sammen eller betaler for rejsen.

Med ’husstand’ mener vi som dig selv og de af dine familiemedlemmer (fx ægtefælle/samlever, børn, plejebørn, børnebørn, forældre og bedsteforældre), som er tilmeldt samme folkeregisteradresse som dig.

 

I hvilke situationer dækker afbestillingsforsikringen?

Forsikringen dækker, hvis du eller en i din nærmeste familie bliver akut alvorligt syg, kommer alvorligt til skade eller dør. Den dækker også, hvis du bliver skilt, afskediget eller skal til reeksamen.

I nogle situationer dækker afbestillingsforsikringen også din rejse, hvis du skulle afsted med nogen, der ikke er en del af din husstand, og de bliver nødt til at afbestille – se eksemplerne herunder.

Eksempel 1: Du rejser sammen med én ven

Vi dækker din rejse, hvis din ven bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade før rejsen og må afbestille.

Hvis din ven afbestiller af andre grunde – fx skilsmisse, fyring eller død i sin nærmeste familie – dækker vi afbestilling af din rejse, hvis din ven kan få dækket rejsen af sit selskab.

Eksempel 2: Du rejser sammen med flere venner

Vi dækker din rejse, hvis en af dine venner bliver akut alvorligt syg eller kommer alvorligt til skade før rejsen og må afbestille.

Hvis en af dine venner afbestiller af andre grunde – fx skilsmisse, fyring eller død i sin nærmeste familie – dækker vi ikke afbestilling af din rejse.

Eksempel 3: Dine børn rejser med andre end dig

Har du et hjemmeboende barn eller et udeboende barn under 18, der skal rejse med andre? Vi dækker barnets afbestilling, hvis de (eller bare en af dem), barnet skulle rejse med, bliver akut alvorligt syge eller kommer alvorligt til skade og må blive hjemme.

Afbestiller de af en anden grund, dækker vi dit barns rejse, hvis de andres rejse bliver dækket af en afbestillingsforsikring, og det betyder, at barnet må rejse alene – ellers ikke.

 

Hvornår dækker afbestillingsforsikringen?

Du skal være opmærksom på, at afbestillingsforsikringen dækker i perioden, inden du rejser, i modsætning til rejseforsikringen, der dækker, mens du er på rejse. Det betyder, at jo tidligere du køber din afbestillingsforsikring, før din rejse begynder, jo længere tid er du sikret, hvis du skulle komme ud for noget, som gør, at du ikke kan rejse. Din afbestillingsforsikring skal være trådt i kraft senest på det tidspunkt, du betaler første del af rejsens pris, for at være gældende for rejsen.

 

Brug for en forhåndsvurdering?

Hvis du på forhånd vil vide, om vi vil dække dine udgifter, hvis du må afbestille din rejse, kan du ringe til Rejseskade på 70 202 202.

 

Ønsker du af afbestille en rejse?

Du kan anmelde til os på Min side eller ved at ringe til Rejseskade på 70 202 202. Vi skal bruge følgende fra dig:

  • Originalt rejsebevis og dokumentation for rejsens udgifter
  • Bekræftelse på, at du har afbestilt rejsen – med angivelse af det beløb, du vil have refunderet

Nogle gange har vi brug for mere – fx en attest fra din læge, der bekræfter, at du er syg eller kommet til skade og derfor ikke kan rejse. Det giver vi dig i så fald besked om.