Er du blevet ramt af skybrud? Anmeld din skade her.

Sådan behandler vi klager

Hvis du er utilfreds med den service eller sagsbehandling, du har fået hos os, vil vi meget gerne høre fra dig.

Sådan klager du

Hvis du vil klage, kan du sende en e-mail eller et brev til vores kundeklageafdeling.

Husk at skrive:

  • Hvad du er utilfreds med
  • Hvorfor du er utilfreds
  • Hvad du foreslår, vi gør

Det er også en god idé at vedhæfte

  • Skriftligt materiale, der kan støtte din sag
  • Breve eller e-mails, du har fået fra os i sagen

Send din klage til kundeklager@coopforsikringer.dk

Eller med post til

Coop Forsikringer fra Topdanmark
Att.: kundeklager
Borupvang 4
2750 Ballerup

 

Vi behandler din klage hurtigt

Når vi har modtaget din klage, sender vi dig en kvittering for modtagelse af klagen inden for 3 arbejdsdage. Vi svarer dig hurtigt efterfølgende, medmindre din sag er kompliceret. Hvis din sag er kompliceret, kan der være behov for at tale med andre afdelinger. I så fald kan der godt gå et stykke tid, før vi konkluderer i sagen og kontakter dig. Hvis vi undervejs får brug for flere oplysninger fra dig, kontakter vi dig.

 

Hvis du stadig er utilfreds

Når vores kundeklageafdeling har færdigbehandlet din klage, får du et brev eller en e-mail fra os med den konklusion, vi er nået frem til. Skulle du derefter stadig være uenig, kan du henvende dig til Ankenævnet for Forsikring.

Her kontakter du Ankenævnet for Forsikring

Det er også muligt at indgive klagen via EU-Kommissionens online klageportal. Hvis du er forbruger med bopæl i Danmark eller i et andet EU-land og har købt og betalt en forsikring online hos os, kan du anvende klageportalen.

Her finder du EU-Kommissionens klageportal

Hvis du klager via EU-Kommissionen, skal du huske at oplyse vores e-mailadresse kundeklager@coopforsikringer.dk. Du skal også være opmærksom på, at klageportalen udelukkende sender klagen videre til det relevante nationale klagenævn.