Coronavirus: Har du spørgsmål til din rejseforsikring? Se hvordan vi dækker sommerens ferierejser. Læs mere.

Hvordan beregner I erstatningen på min ulykkesforsikring?

Din erstatning afhænger af, hvor stor en forsikringssum du har valgt, og hvor alvorligt du er kommet til skade. Når vi vurderer, hvor alvorlig din skade er, tager vi udgangspunkt i Arbejdsmarkedets Erhvervssikrings vejledende méntabel:

Se den vejledende méntabel
 

Eksempel på beregning

Du kommer ud for en ulykke, der giver dig 10% varigt mén. Da du købte forsikringen, valgte du en forsikringssum på 1 mio. kr. Du får derfor en erstatning på 100.000 kr.

Har du dobbelterstatning til din ulykkesforsikring, fordobler vi erstatningen, hvis du får et varigt mén på 30% eller derover.

Du kan se de nærmere erstatningsregler i dine vilkår. 

Se dine vilkår på Min side