Er du blevet ramt af skybrud? Anmeld din skade her.

Får jeg ekstra bonus, hvis jeg undgår skader?

Ja, hvis du undgår skader, får du i januar en ekstra bonus på 5% af alt, hvad du har betalt til os året før. Og det er 5% af hele din betaling, inkl. evt. afgifter og bidrag til staten. 

Med ”undgå skader” mener vi, at du ikke må have fået nogen udbetaling fra os i løbet af kalenderåret – heller ikke, hvis vi fx har betalt din værkstedsregning. Dette gælder, uanset om du selv eller en anden er skyld i skaden.

Hvis du har flere forsikringer hos os, er det bil-, indbo-, hus- og ulykkesforsikringen, du tilsammen skal have undgået skader på – vores andre forsikringer tæller ikke med.

 

Nogle skader tæller ikke …

På bilforsikringen medregner vi ikke skader, som er dækket af de selvrisikofrie dækninger – dvs. glasreparation, parkeringsskader, friskader og vejhjælp. Du har altså ”undgået skader”, selvom du har brugt en af de fire nævnte dækninger.