Hvad er DFIM's dagsgebyr?

Hvis ens køretøj mangler en lovpligtig ansvarsforsikring, skal man betale dagsgebyr til DFIM. DFIM er Dansk Forening for International Motorkøretøjsforsikring.
Gebyret er på 250 kr. om dagen og gælder fra 1. januar 2019. 
 
Gebyret er fastsat i færdselsloven, og det er DFIM, der står for opkrævningen hos den registrerede primære bruger af det uforsikrede køretøj. 

Gæld til DFIM blokerer ens mulighed for at få en forsikring

Hvis man undlader at betale sin ansvarsforsikring så længe, at ens ansvarsforsikring bliver slettet, kan man ikke købe en ny hos et andet forsikringsselskab. Man er blokeret, indtil man har betalt både DFIM’s dagsgebyrer og det, man skylder for forsikringen.

Meningen med gebyret er at sikre, at alle motordrevne køretøjer har deres lovpligtige ansvarsforsikring. Det gælder fx både biler, motorcykler, knallerter og varebiler samt arbejds- og landbrugsmaskiner, der kører, hvor færdselsloven gælder. 

Læs mere hos DFIM 
 

Relaterede spørgsmål